close
چت روم
دانلود کتاب تکنیک تحلیل پوششی داده ها DEA

دانلود آهنگ و فیلم جدید

دانلود کتاب تکنیک تحلیل پوششی داده ها DEA
امروز سه شنبه 01 مرداد 1398
تبليغات تبليغات

دانلود کتاب تکنیک تحلیل پوششی داده ها DEA

آموزش تحلیل پوششی داده‌ها DEA-پارس مدیر

آموزش تحلیل پوششی داده‌ها DEA و آموزش تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها روش DEA با ارائه مدل مفهومی هم اکنون در پایگاه پارس مدیر قابل دانلود و در دسترس می‌باشد.

 

 

دانلود مقاله DEA - پارس مدیر

دانلود رایگان مقاله تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها روش DEA با.

 

 

جزوه تحلیل پوششی داده ها (DEA) - گروه مهندسین توپگ

۳۱ تیر ۱۳۹۶ -

 

 

آموزش مفاهیم اولیه " تحلیل پوششی داده ها (DEA)" - مهندسی صنایع

مهندسی صنایع// در فایل آموزشی تحلیل پوششی داده ها خواهیم دانست که: واژه DEA مخفف Data Envelopment ... تکنیک DEA تمام داده ها را تحت پوشش قرار داده و به همین دلیل تحلیل پوششی داده ها نامیده شده است. ... دانلود رایگان پاورپوینت مدیریت مالی ۱.

 

 

آموزش تحلیل پوششی داده ها یا DEA به همراه پیاده سازی عملی در ...

در مجموعه آموزش عملی تحلیل پوششی داده ها یا DEA، پس از مرور کامل و تشریح مبانی تئوری رویکردهای DEA، پیاده سازی عملی ... فایل PDF یادداشت های مدرس در حین آموزش.

 

 

(DEA) ارزیابی کارایی نسبی بنادر ایران با تکنیک تحلیل ...

۱ دی ۱۳۹۶ - PDF | چکیده: هدف مطالعه حاضر مقايسه کارايي نسبي بنادر عمده ايران و ... روش تحليل داده ها نيز مبتني بر تکنيک تحليل پوششي داده ها (DEA) بوده ...

 

 

آپارات - جزوه DEA تحلیل پوششی

پایان نامه ارشد : تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA با ک · پایان نامه مدیریت. 8 بازدید ... دانلود نمونه کد گمز تحلیل پوششی داده ها DEA و مثال حل شده · محمد. 96 بازدید ... جزوه کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها شهنام طاهری · احسان آزادبخت.

 

 

دانلود پاورپوینت آموزش تحلیل پوششی داده ها (DEA) - بانک ...

واژه DEA مخفف Data Envelopment Analysis مي باشد که به معني تحليل پوششي داده ها يک مدل برنامه ريزي رياضي ،براي ارزيابي کارايي واحد هاي تصميم گيرنده اي ...

 

 

آموزش رایگان تحلیل پوششی داده ها - خانه متلب

۱۸ دی ۱۳۹۴ - تحلیل پوششی داده ها. Data envelopment analysis. DEA. دانلود فیلم های آموزشی فارسی رایگان + کدهای متلب. دانلود رایگان فیلم فارسی آموزش مدل ...

 

 

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻮﺷﺸﻲ داده ﻫﺎ و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي آن - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ...

ﭘﻮﺷﺸﻲ داده ﻫﺎ. (DEA). ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻮﺷﺸﻲ داده ﻫﺎ اﺑﺰار ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ارزﻳﺎﺑﻲ ... ﺗﻜﻨﻴﻚ، ﻣﺪﻧﻈ. ﺮ ﻧﺒﻮده و در ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻛﺘﺎب ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﻴﺪ اﺳﺖ در آﻳﻨﺪه اي ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻳﻲ در اﻳﻦ.

 

 

ارائه مدل تحليل پوششي داده ها با رويكردورودي خروجي محور | ...

تحليل پوششي داده ها (DEA) يك تكنيك برنامه ريزي خطي است كه هدف اصلي آن، ... ميزان ورودي ها بدون تغيير در ميزان خروجي ها )رويكرد ورودي محور( .2 افزايش ميزان خروجي ها بدون تغيير در ميزان ورودي ها )رويكرد خروجي محور( ... file_downloadدانلود فایل PDF ...

 

 

مدل‌هاي تحليل پوششي داده‌ها (DEA) - آریا مدیر

مدل‌هاي تحليل پوششي داده‌ها DEA, مدل اصلي مدل‌هاي تحليل پوششي داده‌ها, DEA. ... کتابخانه. کتاب های عمومی · کتاب های تخصصی. نرم افزار ... داده‌ها DEA. در روش DEA براي هر يك از واحدهاي غيركارا، يك واحد كارا يا تركيبي از دو يا چند واحد كارا به عنوان مرجع و الگو معرفي مي‌گردند. ... تکنيک DEA داراي چهار مدل اصلي مي‌باشد: ..... دانلود مقالات DEA.

 

 

ﻫﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻮﺷﺸﻲ داده ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ارزﻳﺎ

در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده. از. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻮﺷﺸﻲ داده. ،ﻫﺎ. ﻛﺎرآ. ﻳﻲ ﻓﻨﻲ ﻳﺎزده ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ... از ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣـﻲ. ﺑﺎﺷـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده از. ﻓﻨﻮن و ﺗﻜﻨﻴﻚ. ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮﺻﺖ. ﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ .... DEA. ﻓﺎزي ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و. ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش. ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ داده. ﻫﺎ و ﺣﺬف ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. 8[ .... ﺗﻌﺪاد ﻛﺘﺎب. ﻫﺎي ﭼﺎپ ﺷﺪه اﻋﻢ. از ﺗﺄ. ﻟﻴﻒ و ﺗﺮﺟﻤﻪ. اﺳﺖ. ﻛﻪ ﻫـﺮ ﻛـﺪام داراي. وزن ﻣﺨﺼـﻮص ﺑ ...

 

 

ارزیابی کارایی نسبی بیمارستان‌های قم با استفاده از رویکرد ...

رضا صالح‌زاده, سعيده کتابي ... قم (دولتی و غیر دولتی) در سال 1386 و با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده‌‌ها (DEA یا Data envelopment analysis) بود.

 

 

آموزش تحلیل پوششی داده ها یا DEA به همراه پیاده سازی عملی ...

برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvror101 سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از: ...

 

 

طراحی مدل تحلیل پوششی داده‌های چند سطحی در ارزیابی کارایی ...

اﺳﺖ ﮐﻪ روش ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد در آن. ﻫﺎ روش ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺻﺤﯿﺤﯽ ﻧﯿﺴﺖ . ﺗﮑﻨﯿﮏ. ﻫﺎي. ﻣﺮﺳﻮم. ﮐﻪ. ﺑـﺮاي. ارزﯾـﺎﺑﯽ ... ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي. : ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده. ﻫﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰي. ﭼﻨﺪ. ﺳﻄﺤﯽ، ﮐﺎراﯾﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ، ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ، ﺑﺎﻧﮏ ... ﺎ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت و وام ... ﻫﺎ،. 1 Data Envelopment Analysis (DEA).

 

 

ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز 43( ﭘﻴﺎﭘﻲ ) 1384

وﻳﮋه. ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري. ) ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻮﺷﺸﻲ داده. ﻫﺎ. (DEA). در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮﺗﻔﻮﻳﻲ از ﻛﺎر. آ. ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي ... ﭼﻜﻴﺪه. ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ،. اﺳﺘﻔﺎده از. روش. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻮﺷﺸﻲ داد. ه. ،ﻫﺎ. ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮﺗﻔﻮي. ﺑﻬﻴﻨ. ،ﻪ. از ...... Analysis (DEA), http://llans.panam.edu/edu/8305/papers/intotodea.pdf, 3-25.

 

 

تحلیل پوششی داده‌ها - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

امروزه استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها با سرعت زیادی در حال گسترش بوده و در ارزیابی سازمانها و صنایع مختلف مانند صنعت بانکداری، پست، بیمارستانها، ...

 

 

مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ...

نمایش و دانلود مقالات PDF ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها .... ارزیابی عملکرد در شعب بیمه کارآفرین به وسیله تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA).

 

 

پاورپوینت درباره تحلیل پوششی داده ها - دانلود رایگان

دانلود رایگان پاورپوینت درباره تحلیل پوششی داده ها این محصول در قالب ... ۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود پاورپوینت تکنیک تحلیل پوششی داده ها dea» ثبت شده ...

 

 

ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های عمومی استان‌ها توسط تکنیک ...

Download citation: ... Performance of Public Libraries in Provinces by Data Envelopment Analysis (DEA) . ... کتابی سعیده، میراحمدی سید محمدرضا، کریم‌پور آذر آسیه. ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های عمومی استان‌ها توسط تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها .

 

 

پاورپوینت تکنیک تحلیل پوششی داده ها - DEA - 20download

۲۰ آذر ۱۳۹۷ -

 

 

خرید کتاب تحلیل پوششی داده ها: مدلها و کاربردها ~ویلیام ویجر ...

... (پلی تکنیک تهران) - بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران - خرید و ... تحلیل پوششی داده ها: مدل های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان ها ... ناشر: کتاب دانشگاهی - اردیبهشت، 1395. اضافه به سبد خرید. راهنمای کاربران GAMS به همراه مدل های DEA.

 

 

ارزیابی کارآیی نسبی نیروی انسانی مراکز بهداشت شهرستان ...

استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (Data Envelopment Analysis) مورد ارزیابی قرار گرفته است. مواد و روش ها: در این ... تحلیل پوششی داده ها (مدل بازده نسبت به مقیاس ثابت) برای سنجش کارآیی نسبی اقدام گردید. سپس با مدل ... استفاده از این تکنیک با سرعت فزآینده ای رو به گسترش. باشد. ..... relative. [13] Yazd statistical year book.

 

 

مقالات مرتبط با تحلیل پوششی داده ها (DEA) - پایگاه مجلات ...

دانلود نسخه اندروید ... پیش‌بینی کارایی به کمک تأثیرپذیری غیرخطی از تأخیرهای زمانی در تحلیل پوششی داده‌ها با شبکههای عصبی مصنوعی ... در بخش زیرساخت‌های گردشگری با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) ... اندازه‌گیری و تحلیل کارایی گمرکات غیرمرزی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌های چند‌مؤ لفه‌ای.

 

 

دانلود پایان نامه تحلیل پوششی داده ها ( Data Envelopment ...

دانلود پایان نامه های تحلیل پوششی داده ها ( Data Envelopment Analysis ) از معتبرین دانشگاههای دنیا با ترجمه فارسی عنوان به همراه ده ها موضوع مرتبط با فرمت PDF.

 

 

ارزیابی کارایی نسبی بنادر ایران با تکنیک تحلیل ...

روش تحقیق حاضر از نوع تحلیلی-کاربردی بوده و جامعه آماری تحقیق حاضر را بنادر عمده کشور تشکیل می‌دهند. ... روش تحلیل داده‌ها نیز مبتنی بر تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) بوده است و برای تعیین ضریب ... متن کامل [PDF 430 kb] (۲۹۰۳ دریافت).

 

 

دانلود رایگان مجموعه تحقیقات مربوط به تحلیل پوششی داده ها - ...

دانلود رایگان مجموعه تحقیقات مربوط به تحلیل پوششی داده ها – مهندسی صنایع ... تحلیل پوششی داده ها و تکنیک دو مرحله ای; داده های ترتیبی و تحلیل پوششی داده ها; تحلیل ... تحلیل پوششی داده ها و شبیه سازی; تحلیل پوششی داده ها و BSC; Network DEA.

 

 

ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی گروه‌های آموزشی دانشگاه با ...

هادی بالوئی جام خانه* ۱، سعیده کتابی۲، مهدی پور مصطفی خشکرودی۱. ۱- دانشگاه اصفهان ۲- گروه ... واژه‌های کلیدی: ارزیابی عملکرد، کارایی، تحلیل پوششی داده ها(DEA).

 

 

ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها) - دانلود پایان نامه دانشگاه ...

سپندا , سایت جامع دانلود پایان نامه دانشگاهی و پایان نامه, دانلود پایان نامه, پایان نامه دانشگاه اصفهان ... تجزیه و تحلیل کارایی بانکهای تجاری ایران با تکنیک تحلیل پوششی داده ها ( DEA) ... استاد راهنما : زنده یاد دکتر اصغر حق شناس، دکتر سعیده کتابی

 

 

تحلیل پوششی داده ها (مدل ها و کاربردها) - انتشارات دانشگاه ...

علت مقبولیت گسترده تر روش DEA نسبت به سایر روش ها، امکان بررسی روابط پیچیده و اغلب نامعلوم بین ... معرفی کتاب: ... فعالیت های رایج در زمینه های مختلف، کاربرد های متفاوتی از تحلیل پوششی داده ها (DEA) دیده می شود. ... افزودن به سبد خرید.

 

 

چکیده

أله. تحلیل پوششی داده. ها. 1. (DEA). ، شامل تکنیک. ها و روش. هایی برای ارزیابی ... تکنیک ارزیابی کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده است، حداقل یکی از واحدها روی ...

 

 

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل ﭘﻮﯾﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده ﻫﺎ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎر

Data Envelopment Analysis. 2. Charnes ... ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی اوﻟﯿﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده ﻫﺎ را ﮔﺬاﺷﺖ، ﺧﻮدش ﻫﻢ. ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در ... ده ﻫﺎ ﮐﺘﺎب در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه، ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ... روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر. D.E.A. ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای ار. زﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎراﺋﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﯾﺎ. D.M.U.

 

 

ترجمه مقالات درباره مدل تحلیل پوششی داده ها DEA - سال 2019 - ...

دانلود رایگان جدیدترین مقالات مدل تحلیل پوششی داده ها یا Data Envelopment ... امروزه استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها با سرعت زیادی در حال گسترش بوده و در ...

 

 

اصل مقاله - پژوهشهای اقتصادی ایران - دانشگاه علامه طباطبائی

برای محاسبه کارایی سرپرستیها، از روش تحلیل پوششی داده ها( DEA) و با مدل. 2. ... پوششی داده ها (DEA) کارایی ۱۷۲ شعبه از بانک کشاورزی با فرضهای بازدهی ثابت و ...

 

 

تحلیل پوششی داده ها(DEA) – مسیر مدیریت

دانلود جزوه فارسی و دست نویس تحلیل پوششی داده ها(DEA) ، دکتر مرتضی شفیعی ... امروزه استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها با سرعت زیادی در حال گسترش بوده و در ارزیابی سازمانها … ادامه نوشته » ... دانلود کتاب مرجع تحلیل پوششی داده ها(لاتین).

 

 

ارسال نظر

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

مطالب پربازديد